บริการวิเคราะห์ตรวจสอบอาคารเก่า/มือสอง (Renovation Analysis and Study)

Renovation Analysis and Study

บริการวิเคราะห์ตรวจสอบอาคารเก่า/มือสอง

มีขั้นตอนดังนี้

1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลอาคาร ข้อมูลผู้ใช้งาน

2.Inspector&Measure Process ตรวจสภาพอาคาร ในส่วนโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบ พร้อมวัดพื้นที่เบื้องต้นนำไปเขียนแบบแปลนเดิมของอาคาร

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

1.Existing Plan แบบแปลนเดิมของบ้าน/อาคาร

2.Renovation Report ทำรายงานการซ่อมแซมและปรับปรุง ค่าใช้จ่ายและแบบแปลนแสดงแนวทางในการรีโนเวท รวมถึงแนะนำขั้นตอนในการดำเนินงาน

**ระยะเวลาในการจัดทำ 7-14 วัน**