เกี่ยวกับเรา | About Us

บริษัท รีโน เอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของ กลุ่ม สถาปนิก วิศวกร ที่เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ-ก่อสร้าง มากว่า 10 ปี ผ่านงานออกแบบก่อสร้างงานอาคารหลากหลาย
ประเภท มาแล้วอย่างมากมาย จากประสบการณ์ของทุกคนทำให้ บริษัท รีโน เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่สามารถ
ทำงานได้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของงานรีโนเวท ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้น ลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบกับ ผู้รับเหมา ลดปัญหาเรื่องการคุมงบประมาณ

จุดเด่นของบริษัท

1. ชำนาญการเรื่องงานรีโนเวทบ้าน/อาคาร ทั้งงานออกแบบ งานประสานงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
2. มีบริการประเมินวิเคราะห์อาคารเก่า/มือสอง โดยเข้าไปประเมินดูโครงสร้าง ระบบอาคาร สภาพอาคารต่างๆ พร้อมทั้งทำรายงานประเมินสภาพ ,แนวทางในการออกแบบปรับปรุงอาคาร ,งบประมาณในการปรับปรุงรีโนเวท  และแผนในการปรับปรุงให้เจ้าของไม่ปวดหัวกับความยุ่งยากให้การรีโนเวทและงบประมาณจะไม่บานปลาย
3. ทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครอบคลุมในทุกสาขา
• สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
• สถาปนิกบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่ผ่านงานก่อสร้างมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 50 งาน
• สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและโฆษณา จัดทำภาพ 3D Perspectives เพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริง ประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุด
• วิศวกรโครงสร้างและงานระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
4. ทำงบประมาณให้ลูกค้าตัดสินใจก่อน เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถรู้งบประมาณรวมที่ถูกต้อง ทำให้งบประมาณ
ไม่บานปลาย
5. ลดขั้นตอนการประสานงานระหว่าง เจ้าของ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา ทำให้งานไม่ล่าช้า
6. แก้ปัญหาความไม่เข้าใจแบบ ไม่เข้าใจความสวยงามของผู้รับเหมา เนื่องจากผู้ควบคุมงานเป็นสถาปนิก
จริงสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างดีที่สุด และสวยงามที่สุด