เกี่ยวกับเรา | About Us

บริษัท รีโน เอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของ กลุ่ม สถาปนิก วิศวกร ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ-ก่อสร้าง มากว่า 10 ปี ผ่านงานออกแบบก่อสร้างงานอาคารหลากหลาย ประเภท มาแล้วอย่างมากมาย จากประสบการณ์ของทุกคนทำให้ บริษัท รีโน เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่สามารถ ทำงานได้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของงานรีโนเวท ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้น ลดปัญหาที่เกิดขึ้น ในการประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบกับ ผู้รับเหมา ลดปัญหาเรื่องการคุมงบประมาณ

Read More
บริการวิเคราะห์ตรวจสอบอาคารเก่า/มือสอง (Renovation Analysis and Study)

Renovation Analysis and Study บริการวิเคราะห์ตรวจสอบอาคารเก่า/มือสอง มีขั้นตอนดังนี้ 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลอาคาร ข้อมูลผู้ใช้งาน 2.Inspector&Measure Process ตรวจสภาพอาคาร ในส่วนโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบ พร้อมวัดพื้นที่เบื้องต้นนำไปเขียนแบบแปลนเดิมของอาคาร สิ่งที่ลูกค้าได้รับ 1.Existing Plan...

Read More
งานออกแบบรีโนเวท (Renovation Design)

Reno Estate บริการปรับปรุงบ้านและอาคาร แบ่งเป็นบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1.Renovation Conceptual Design บริการออกแบบเบื้องต้น แบบแปลน ภาพ 3D พร้อมระยะ และระบุวัสดุ **กรณีงานไม่ซับซ้อนลูกค้าสามารถนำแบบเบื้องต้นนี้ให้ผู้รับเหมาไปก่อสร้างได้** สิ่งที่ลูกค้าได้รับ แบบอาคารเดิม พร้อมการประเมินราคารีโนเวทเบื้องต้น...

Read More
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง (Construction Consultant)

Reno Estate บริการาที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงาน แก้ไขแบบหน้างาน จนก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร

Read More
ผลงาน | Projects

ผลงานของเราแบ่งเป็น ที่พักอาศัย (Residential) และอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial) ชมผลงานของเราได้ที่นี่

Read More

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท รีโน เอสเตท จำกัด
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220